Наверх

Вопросы и ответы по школьным предметам | Туглик

 • Все категории
 • ОБЖ
 • МХК
 • Беларуская мова
 • Технология
 • Музыка
 • Українська мова
 • ?аза? тiлi
 • Українська література
 • Немецкий язык
 • Русский язык
 • Окружающий мир
 • Обществознание
 • Французский язык
 • Английский язык
 • Алгебра
 • Геометрия
 • Разное
 • Математика
 • Физика
 • Химия
 • Литература
 • Биология
 • Языки
 • География
 • Информатика
 • Программирование
 • Экономика
 • Право
 • Философия и история философии
 • Психология
 • Политология
 • Медицина
 • История
 • Культурология
 • Религиоведение
 • Черчение
 • Системотехника
 • Робототехника
 • Промышленность
 • Нанотехнология
 • Механика
 • Метрология
 • Машиноведение
 • Материаловедение
 • Криптография
 • Пищевые технологии и кулинария
 • Кораблестроение
 • Баллистика
 • Агрономия
 • Геофизика
 • Электротехника
 • Геомеханика
 • Биотехнологии
 • Бионика
 • Аэронавтика
 • Трибология
 • Архитектура
 • Природоведение
 • Естествознание
 • Геохимия
 • Геофизика
 • Вулканология
 • Океанография
 • Океанология
 • Гидрология
 • Метеорология
 • Геология
 • Психология
 • Астрономия
 • Ботаника
 • Почвоведение
 • Зоология
 • Этнография
 • Филология
 • Социология
 • Педагогика
 • Лингвистика
 • Культурная антропология
 • Краеведение
 • Книговедение
 • Клиометрия
 • Искусствоведение
 • Документоведение
 • География (Экономическая)
 • Библиотековедение
 • Археология
 • ...
По дате созданияСортировать вопросы
 • По дате создания
 • По количеству ответов
 • По рейтингу
 • По просмотрам
13 Авг 2018
1 ответ
1 рейтинг
302 просмотра
Срочно переведите текст Но бiзге риза. Сякен Сартбаев пен жанкуйерлер кос колын котеруге бар. Якесы Султаннан бир ели калар емес. Ойткены баласы - чемпион. Бес бала Кенес Одагынын Батыры Нурсултан Есболатов атындагы жулденын жулдегерлеры. Улкен жетыстык. Ертенгысын куанышты мектеп директорынын озы жалгастырды. Ушыншы сабактан кейынгы улкен узылесте, букыл мектеп балалары екыншы кабаттагы залга сам тузеды. Мемлекеттык Гимнды орындадык. Одан кейын Сябира Карабаева: - Ауылдамыздын, мектебымыздын намысын коргап, уздык женыске жеткендерге алгысымды айтамын.Енды сол жулдегерледы марапаттуга кошемыз. Сартбаев Султан Сябенкулы! Топ баланын ышынен мурнын пыс пыс тарткан, денели, якесыне уксаган бала шыгып, ортага беттеды. Менын жанымда Султаннын якесы Сякен турган. Мектеп директорынын Султан есымыне озын коса атаган сятте жанырынан кос тамшы ыршып кетты. Ел неге риза болды? Якесы баласы Султаннан неге калмай жур? Балалар кандай жулденын жулдегерлеры? Ушыншы сабактан кейын узылысте мектеп окушылар не ыстеды? Кандай ян орындалды? Султыннын якесы баласынын аты аталганда кандай куйде болды?
13 Авг 2018
1 ответ
1 рейтинг
293 просмотра
13 Авг 2018
2 ответа
1 рейтинг
230 просмотров
13 Авг 2018
1 ответ
1 рейтинг
240 просмотров
выпишите из текста 20 слов и напишите их перевод Адам ?міріне араша т?сетін д?рігерлік маманды?ты та?дау ?лкен жауапкершілікті ж?ктейді. Себебі д?рігер адам анатомиясын ?те тере? білумен ?атар, кез келген жа?дайда?ы нау?астан жиіркенбейтін, ?аннан ?оры?пайтын, адам та?дырына нем??райлы ?арамайтын, к?йзеліске т?зімді, ж?йкесі мы?ты жан болуы. «Жедел ж?рдем» мамандары т?улікті? кез келген мезетінде, кез келген ?ашы?ты?та?ы нау?ас?а бастап?ы диагнозды ?ойып, ал?аш?ы медициналы? к?мекті к?рсетіп, аурухана?а жеткізеді. Тез к?сіби ж?рдем к?рсетуді? ар?асында ?л ?стінде жат?ан адамны? ?мірін са?тап ?алады. Д?рігер-терапевт нау?асты? талдамаларын алып, о?ан д?рыс диагноз ?ойып, оны толы? емдеумен айналысады. Нау?асты? жа?дайын к?нделікті ба?ылап, ?ажетті емдік шараларды ?олданады.. Д?рігер-хирург бас д?рігерді? шешімі бойынша нау?астар?а т?рлі д?режедегі оталар жасап, ?рі ?арай да ба?ылап, ?ажетті ем ?олданып, оларды? толы? сауы?ып кетуін ?амтамасыз етеді. Ш??ыл ота жасап, нау?ас ?мірін аман алып ?алу керек бол?анда, дамыл таппай, к?н-т?н демей, ж?мыс істейтін с?ттер к?п болады. Сонды?тан хирургті? ?зіні? физикалы? жа?дайы осы?ан с?йкес болуы тиіс.
13 Авг 2018
1 ответ
1 рейтинг
237 просмотров
составьте 5 вопросов к тексту Адам ?міріне араша т?сетін д?рігерлік маманды?ты та?дау ?лкен жауапкершілікті ж?ктейді. Себебі д?рігер адам анатомиясын ?те тере? білумен ?атар, кез келген жа?дайда?ы нау?астан жиіркенбейтін, ?аннан ?оры?пайтын, адам та?дырына нем??райлы ?арамайтын, к?йзеліске т?зімді, ж?йкесі мы?ты жан болуы. «Жедел ж?рдем» мамандары т?улікті? кез келген мезетінде, кез келген ?ашы?ты?та?ы нау?ас?а бастап?ы диагнозды ?ойып, ал?аш?ы медициналы? к?мекті к?рсетіп, аурухана?а жеткізеді. Тез к?сіби ж?рдем к?рсетуді? ар?асында ?л ?стінде жат?ан адамны? ?мірін са?тап ?алады. Д?рігер-терапевт нау?асты? талдамаларын алып, о?ан д?рыс диагноз ?ойып, оны толы? емдеумен айналысады. Нау?асты? жа?дайын к?нделікті ба?ылап, ?ажетті емдік шараларды ?олданады.. Д?рігер-хирург бас д?рігерді? шешімі бойынша нау?астар?а т?рлі д?режедегі оталар жасап, ?рі ?арай да ба?ылап, ?ажетті ем ?олданып, оларды? толы? сауы?ып кетуін ?амтамасыз етеді. Ш??ыл ота жасап, нау?ас ?мірін аман алып ?алу керек бол?анда, дамыл таппай, к?н-т?н демей, ж?мыс істейтін с?ттер к?п болады. Сонды?тан хирургті? ?зіні? физикалы? жа?дайы осы?ан с?йкес болуы тиіс.
13 Авг 2018
1 ответ
1 рейтинг
237 просмотров

Раздел "Вопросы - Ответы"

В этом разделе ученики ведут активное общение через вопросы. Зачем искать в интернете нужную задачу или пример, а потом еще и ответ к ней, когда проще задать свой вопрос и получить готовый ответ от ученика, который уже сталкивался с таким же вопросом.

Как добавить вопрос?

Добавить вопрос на сайте туглик очень просто. Если вам требуется помощь в решении какого либо примера или задачи, то первое, что вам нужно сделать это пройти быструю регистрацию, поскольку задавать вопросы могут только авторизированные пользователи. Задавайте любой вопрос на любой предмет.

После регистрации вы можете задавать вопрос. На главном меню сайта в разделе «Вопросы и Ответы» нажмите на «Задать вопрос», после чего вы перейдете в редактор вопроса. В верхнем окне пишите вопрос, в нижнем выбираете нужный предмет. Добавление вопроса происходит мгновенно. Ответ вы получите быстро, поскольку посещаемость сайта очень высокая. Команда сайта туглик состоит из модераторов и учителей, поэтому ответы на вопросы проверяются на правильность, что исключает ошибки в решениях.
Когда на ваш вопрос кто то ответил, на вашу почту придет сообщение, сигнализирующее об ответе.

Порядок добавления вопроса:

 • Пройти регистрацию.
 • Нажать на «задать вопрос».
 • Выбрать по какому предмет вопрос.
 • Написать вопрос.
 • Новые вопросы

В пункте «Новые вопросы» вы можете найти необходимый вам ответ. Добавление новых вопросов обновляется каждую минуту.
В разделе сайта все вопросы связаны со школьной программой и показаны по мере добавления, по рейтингу, а также отсортированы по всем предметам, что ускоряет поиск нужного вопроса или ответа.

Ваши ответы

Также вы можете отвечать на вопросы. Сегодня ответили вы - завтра ответят вам. За каждый правильный ответ, вы получаете баллы. Таким образом повышается рейтинг вашего аккаунта. Чем выше рейтинг – тем выше будет ваш вопрос. Поэтому вероятность того, что вы получите ответ от многих пользователей будет выше.

В мобильном телефоне сайт представлен в простой форме для поиска нужного вам ответа или добавления вопроса. Раздел «вопрос – ответ» - это хорошая помощь в режиме онлайн прямо на уроке. Вам задали решить какой то пример на самостоятельной или контрольной – напишите этот пример на сайте и наши модераторы быстро помогут вам и решат вашу задачу, пример, напишут эссе или сочинение на любую тему. даже находясь в одном классе, вы можете общаться со своими одноклассниками через «вопрос-ответ», подсказывая друг другу в решении любой задачи.