Наверх

Функції?

Функції?Що називається функцією, та які бувають функції?
  • Поделиться
7 ответов 1067 20 Мар 2014 20 рейтинга
Войдите, чтобы оставить свой ответ
Войти Зарегистрироваться
НадеждаЗахарова Поделится
  • Поделиться
Залежність змінної y від змінної x називається функцією, якщо кожному значенню x відповідає єдине значення y. При цьому x називають аргументом (незалежною змінною), y - функцією (залежною змінною).
Функція бува: парною, непарною, зростаючою, спадною, періодичною з періодом T,обернена
СтаниславЖуравлев
  • Поделиться
Функцію y = f(x) називають парною, якщо для деяких значень x і (-x) з її області визначення виконується рівність f(x) = f(-x).
Прикреплено 1 изображение:
ПашаГуляев
  • Поделиться
Функцію y = f(x) називають непарною, якщо для деяких значень x і (-x) з її області визначення виконується рівність f(-x) = -f(x).
Прикреплено 1 изображение:
ОльгаСоловаьева
  • Поделиться
Функцію y = f(x) називають зростаючою, якщо більшому значенню аргументу x відповідає більше значення функції y = f(x).
Прикреплено 1 изображение:
ДаняИгнатов
  • Поделиться
Функцію y = f(x) називають спадною, якщо більшому значенню аргументу x відповідає менше значення функції y = f(x).
Прикреплено 1 изображение:
СветланаТарасова
  • Поделиться
Функцію y = f(x) називають періодичною з періодом T, якщо для будь-яких x, x T, x - T виконується рівність f(x) = f(x T) = f(x - T).
Прикреплено 1 изображение:
НаташаЕгорова
  • Поделиться
Якщо в формулі y = f(x) поміняти місцями x і y, то одержимо нову функцію g(x), обернену до даної. Наприклад, оберненою до функції y = 3x - 1 є функція y = (x 1)/3 . Графіки даної функції і функції оберненої до даної симетричні відносно прямої y = x.
Прикреплено 1 изображение:
Не нашли ответ на свой вопрос? Попробуйте спросить